Renovera badrummet

Tänk efter innan du renoverar badrummet
Innan man påbörjar en renovering av ett badrum är det viktigt att ta reda på så mycket som möjligt om hur arbetet går till och vad som krävs för att badrummet ska passera en besiktning. Utan rätt kunskap finns risk för både läckage och mögel. Bor man i en bostadsrätt kan flera lägenheter i huset påverkas av en vattenskada. Det kan bli en både dyr och tidskrävande historia att åtgärda. Har man själv gjort jobbet måste man med bildbevis kunna visa att det är utfört på ett fackmannamässigt sätt för att kunna få ut ersättning från försäkringsbolaget. Är jobbet gjort av en auktoriserad hantverkare ska man som köpare av tjänsten få ett garantibevis. Garantibeviset är en säkerhet om en läcka skulle uppstå.

Behöriga hantverkare
Om man anlitar en hantverkare exempelvis inom VVS som är auktoriserad enligt Golvbranschens Våtrumskoll (GVK) eller ”Byggkeramikrådets branschregler för våtrum (BBV)” vet man säkert att man får ut ersättning från försäkringsbolaget om en vattenskada skulle uppstå. Godkända företag har personal som gått utbildning i tätskiktsarbeten via GVK eller BBV och fått ”körkort”. Efter utförd renovering ska företaget dokumentera arbetet i ett kvalitetsdokument. Dokumentet överlämnas till beställaren som ett garantibevis. För att komma i kontakt med godkända företag kan man vända sig direkt till GVK eller BBV.

Göra jobbet själv
Renoverar man badrummet på egen hand och noggrant dokumenterar processen för att visa att man följt gällande branschregler till punkt och pricka kan detta räcka som intyg om något skulle hända. Ett godkänt tätskikt är av största vikt när man bygger om i badrummet. Tänk på att god ventilation hjälper till att få bort fukt. Var noga med underliggande material för att undvika sprickbildningar. Även om du frågat på byggvaruhuset och tycker att allt känns rätt är det alltid bra att undersöka saken en extra gång. Går något fel hjälper det inte att vända sig till återförsäljaren och klaga. Ett dåligt arbete är man alltid själv ansvarig för.

Godkända produkter
Enligt branschreglerna får bara godkända material användas för att badrummet ska uppfylla säkerhetskraven. Idag finns många billiga produkter på marknaden. Undersök alltid att de uppfyller uppställda krav för våtrum. GVK och BBV har lisor över godkända produkter. Ibland kostar de lite mer. Men en produkt av högre kvalitet lönar sig alltid i längden när det handlar om våtrum. Idag får man använda kakel i trähus men det är viktigt att komma ihåg att trähus rör sig. Rörelser som inte är synliga för blotta ögat kan ge upphov till sprickbildning i tätskiktet.

När det har gått snett
Misstänker man läckage i ett badrum bör man kontakta sitt försäkringsbolag. Bor man i en bostadsrätt kontaktar man naturligtvis föreningen också. En fuktmätare är ett bra redskap för att själv undersöka hur badrummet mår. Man brukar mäta fuktnivån i fogarna mellan kakelplattorna och sedan jämföra resultatet med fuktnivån i andra delar av bostaden. Har en fuktskada uppstått måste badrummet saneras och man får påbörja en ny renovering.

 

Renovera badrummet

Förebygg
Det är inte ovanligt med vattenskador i våtrum. Man kan förebygga genom att regelbundet rensa avlopp så att vatten inte blir stående någon längre tid på golvet. Kontrollera noga fogar och skarvar för se att det inte finns sprickor. Undersök särskilt området runt golvbrunnen. Syna ledningar så att de inte står och droppar för att packningen blivit dålig. Och installera ett vattenlarm som varnar med hög signal om det blivit en vattenläcka. Upptäcker man läckan i ett tidigt stadium kan man klara sig undan större renoveringsarbeten.